Duurzaam ondernemen

Het is één van de grootste uitdagingen voor de nabije toekomst: de overgang naar een duurzame samenleving, die is gebaseerd op het gebruik van schone energiebronnen. Daarom zijn er op grote schaal nieuwe oplossingen nodig. Nieuwe technieken, energieconcepten, distributie- en transportsystemen. Daar willen wij graag ons steentje aan bijdragen door te investeren in research en certificering op het gebied van duurzaamheid.